Dokumenty.

Statut

Fundacji BrainGreen

Odpis KRS

pełny – styczeń 2024

REGON I NIP

wypis – styczeń 2024

Sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe

za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne

za rok 2022