Dziękujemy, że jesteście z nami.

Dzięki Wam możemy realizować plan ochrony środowiska i pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Nawet najmniejsze wsparcie pozwala naszym wolontariuszom dotrzeć do osób, które wymagają edukacji o szkodliwości plastiku, opracowywać materiały edukacyjne, spoty informacyjne, publikować materiały w prasie, telewizji, radiu i Internecie. Możemy pomagać osobom najuboższym, wykluczonym społecznie, ofiarom wojen. Dziękuję w imieniu nas wszystkich, ponieważ wszyscy żyjemy na jednej planecie.

BrainGreen

Team

Ro-legal
Klub tenisowy Spójnia Górna
DXC Technology
Hausfeld
AdEngine