Zachodnia część Ukrainy, w związku z masową, przymusową migracją ludności cywilnej z miejsc działań wojennych, boryka się z wielkim problemem zapewnienia opieki medycznej osobom przesiedlonym. Nagły napływ ludności, niejednokrotnie w bardzo złym stanie zdrowia, znacząco zwiększył zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę medyczną, która bez odpowiedniego sprzętu nie jest możliwa. Dlatego też wraz z Dyrektorem szpitala w Husiatynie prosimy o wsparcie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania zdrowia i życia.

Pismo dyrektora Szpitala w Husiatynie, wraz z wykazem potrzebnego sprzętu:

Wpłaty przeznaczone będą na zakup sprzętu dla szpitala w Husiatynie. Dziękuję że jesteś z nami, Twoje wsparcie jest ważne.

Udostępnij!