Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

bezpłatnie przekazujemy żywność i środki higieniczne w punktach pomocy humanitarnej, oraz dostarczamy do naszych podopiecznych zakwaterowanych w mieszkaniach na terenie Warszawy


udzielamy wsparcia psychologicznego w punktach pomocowych oraz online


prowadzimy program aktywizacji zawodowej udzielając pomocy przy poszukiwaniu pracy, kompletowaniu dokumentów, rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, tworząc spółdzielnie socjalne, organizując kiermasze rękodzieła


prowadzimy szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy i kursy językowe

Warszawa, Wola

Plac Europejski 3, lok.231

tel.: +48 883 453 475

 • udostępniliśmy stanowiska do pracy zdalnej osobom, które mają pracę, ale nie mają warunków do jej wykonywania,
 • prowadzimy zajęcia z języka polskiego i angielskiego stacjonarnie oraz online,
 • pomagamy w poszukiwaniu pracy, napisaniu CV,
 • realizujemy szkolenia zawodowe i kursy ułatwiające znalezienie pracy, kursy obsługi komputera,
 • udzielamy wsparcia prawnego,
 • zapraszamy na konsultacje z psychologiem lub interwentem kryzysowym.

Warszawa, Żoliborz

Henryka Dembińskiego 2

tel.: +48 883 453 469

 • dzienny pobyt matek z dziećmi,
 • zajęcia z języka polskiego i angielskiego dla dorosłych i dla dzieci,
 • zajęcia zorganizowane dla dzieci,
 • spotkania z psychologiem,
 • bezpłatne przekazywanie podstawowej żywności i środków higieny osobistej,
 • spotkania tematyczne (rękodzieło, teatralne, wokalne, kulinarne, itp)

udostępnij, podziel się informacją