Czym jest YOUTH FOR CHANGE?

Celem YOUTH FOR CHANGE jest zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży w promocję działań na rzecz ochrony środowiska przed nadmierną ilością śmieci z tworzyw sztucznych. 

Projekt składa się z dwóch części. W pierwszej bezpośrednimi uczestnikami projektu są uczniowie szkół średnich, którzy w ramach wolontariatu przygotują i przeprowadzą własne kampanie proekologiczne, których realizacja finansowana będzie z grantów fundacji BrainGreen.

Dzięki projektowi młodzież pozna mechanizm tworzenia kampanii społecznych, nauczy się zarządzania finansami, pracy zespołowej, a co najważniejsze, zrealizuje pod opieką ekspertów zaplanowane przez siebie działanie na rzecz ochrony środowiska.

Drugą częścią jest już sama realizacja zaplanowanego przez młodzież projektu, najwyżej ocenionego przez komisję konkursową.

Partnerzy:

Chcesz wziąć udział?

koordynatorka projektu

Patrycja Marczak

patrycja@braingreen.org

koordynatorka projektu

Marianna Grabia

marianna@braingreen.org