pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych wojną

dla dzieci i młodzieży.

EDUKACJA

 • nauka języka polskiego i angielskiego
 • korepetycje
 • stanowiska do nauki zdalnej według
  ukraińskiego programu nauczania

INTEGRACJA

 • punkt świetlicowy
 • zajęcia tematyczne
 • młodzieżowy klub dyskusyjny
 • zajęcia grupowe i terapia indywidualna
  w poradni psychologicznej
 • biblioteka

dla dorosłych.

 • nauka języka polskiego i angielskiego
 • kursy komputerowe
 • integracja społeczna
 • program aktywizacji zawodowej
 • coworking – stanowiska do pracy zdalnej
 • poradnia psychologiczna
 • punkt pomocy prawnej
 • interwencje kryzysowe
 • pomoc rzeczowa
 • pomoc w zakwaterowaniu
 • terapia uzależnień
 • wsparcie osób z niepełnosprawnością
 • nauka języka polskiego: kurs ukończyły 1423 osoby dorosłe 254 dzieci
 • nauka zdalna według ukraińskiego programu nauczania: 28 dzieci
 • zajęcia integracyjno-edukacyjne: 376 dzieci

Realizując projekt edukacyjny główny nacisk kładziemy na wsparcie adaptacji oraz usamodzielnieniu się osób przybyłych do Polski w związku z wojną na Terenie Ukrainy. Prowadzimy kursy języka polskiego w celu usunięcia bariery językowej, która jest przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu oraz adaptacji w obcym kraju.
Brak możliwości porozumiewania się stanowi duży problem dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w towarzystwie rówieśników. Problemem jest to również dla ich opiekunów, co wywołuje dalsze konsekwencje (stres, depresja, strach przed niemożliwością znalezienia pracy lub załatwienia spraw urzędowych).
Zajęcia z języka polskiego odbywają się w 24 grupach stacjonarnie i 4 online. Każda grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej. Poza zajęciami uczniowie mają również kontakt z nauczycielem i korepetycje indywidualne za pośrednictwem platformy Google Classroom. Mogą też, poza godzinami lekcyjnymi korzystać z zasobów dostępnych w fundacji (sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne, biblioteka itp).

świetlica braingreen

Dla dzieci w wieku szkolnym udostępniamy 30 stanowisk wyposażonych w laptopy, słuchawki i inne, niezbędne materiały do nauki online według ukraińskiego programu nauczania. Udzielamy również korepetycji z przedmiotów nauczanych w Polskich Placówkach Oświatowych.

Dla najmłodszych podopiecznych fundacji uruchomiliśmy punkt świetlicowy, w którym rodzice mogą zostawić dzieci na czas uczestniczenia w zajęciach, załatwiania spraw urzędowych, itp. Odbywają się tu również zajęcia tematyczne – muzyczne, plastyczne, integracyjne oraz terapia grupowa z psychologiem dziecięcym.

 • AKTYWIZOWALISMY ZAWODOWO 196 OSÓB
 • korzystający z coworkingu: 86 osób dorosłych
 • osoby, które znalazły pracę lub rozpoczęły działalność: 92 osoby
 • uchodźcy zatrudnieni przez fundację: 18 osób

Skutecznie pomagamy osobom dorosłym chcącym zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy. Na ich rzecz prowadzimy doradztwo zawodowe, pomagamy w przygotowaniu CV i w znalezieniu pracy w prowadzonej przez nas bazie pracodawców.
Realizowany przez naszą fundację program aktywizacji zawodowej obejmuje udostępnianie w pełni wyposażonych w sprzęt komputerowy, drukarki, materiały biurowe stanowisk pracy. Powierzchnia coworkingowa dostępna jest bezpłatnie dla osób, które kontynuują lub chcą podjąć pracę zdalną, ale nie mają warunków lub sprzętu do jej świadczenia (np. osoby zakwaterowane w ośrodkach pobytowych dla uchodźców).
Wielu podopiecznych fundacji jest gotowych do podjęcia pracy w wolnych zawodach, dlatego też wspieramy start nowych biznesów pomagamy w sporządzeniu dokumentacji, rejestracji działalności, szkoleniu z obowiązujących przepisów, kupując podstawowe wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy (narzędzia pracy dla kosmetyczek, masażystek, rehabilitantek, itp.).

świetlica braingreen
świetlica braingreen

Podopieczni fundacji to również kobiety będące opiekunem kilku dzieci lub dzieci z niepełnosprawnościami. Dla tej grupy podjęcie pracy stacjonarnej, w pełnym wymiarze godzin jest niemożliwe, dlatego też oferujemy im wsparcie w realizacji pracy dorywczej.
Utalentowanym podopiecznym dostarczamy surowce do wytworzenia wyrobów rękodzielniczych, udostępniamy bezpłatnie powierzchnię sprzedażową przy współpracy z partnerami – Grand Bazar, Elektrownią Powiśle oraz Wolskim Centrum Kultury. Nasi podopieczni, dzięki sprzedaży rękodzieła mogą uzyskać dodatkowy dochód na zaspokojenie potrzeb własnych oraz swoich dzieci. Czas spędzony na produkcji rękodzieła jest również formą terapii, odciągnięcia myśli od obecnej sytuacji oraz pojawienia się uczucia “bycia potrzebnym”.

 • Każdy dzień to nowe wyzwania, staramy się być blisko tych, którzy potrzebują pomocy.

Nasza praca to również pomoc w rozwiązywaniu skrajnie trudnych sytuacji.

 • Prowadzimy poradnię psychologiczną, w której pomocy udzielają wysoko wykwalifikowani psychologowie, przygotowani zawodowo do pracy z ofiarami wojen.
 • Realizujemy zajęcia edukacyjne oraz terapię w ośrodku dla osób uzależnionych przybyłych z Ukrainy.
 • Przy współpracy z renomowaną kancelarią prawną prowadzimy sprawy i udzielamy porad w zakresie legalizacji pobytu, prawa pracy, zawierania umów itp.
 • Prawie każdego dnia wspieramy osoby uchodźcze w znalezieniu zakwaterowania, pracy, przekazujemy pomoc rzeczową.
 • Pod opieką fundacji znalazł się też szpital w Fastowie, do którego dostarczyliśmy potężny generator prądu oraz środki medyczne i opatrunkowe.
 • W listopadzie 2022 roku przejęliśmy akcję ewakuacji 174 osób z Zaporoża koordynując transporty, zakwaterowanie, relokację, wyżywienie i wyposażenie ewakuowanych w niezbędne środki higieny osobistej i odzież.
 • Wysyłaliśmy i wysyłamy nadal transporty z pomocą humanitarną, również do stref objętych walką, Wysłaliśmy około 4 ton żywności, środków medycznych, odzieży. W kwietniu 2023 roku wysłaliśmy na linię frontu ponad 200 par obuwia dla wojska.
 • Wielokrotnie pracownicy socjalni fundacji towarzyszą podczas załatwiania formalności, w szpitalach, przychodniach, urzędach osobom onkologicznie chorym, z niepełnosprawnościami, w bardzo złym stanie psychicznym, itp.
 • W Lutym 2023, po tragicznych wydarzeniach w Turcji, również tam dostarczyliśmy transport ze środkami do dezynfekcji, opatrunkami i pomocą rzeczową.