Zespół naukowców z australijskiej filantropijnej fundacji Minderoo stworzył pierwszą na świecie bazę danych, która zawiera ponad 3,500 badań sięgających lat 1960. XX wieku na temat narażenia na chemikalia z tworzyw sztucznych i wpływu na zdrowie ludzkie.

Eksperci ds. chemii, danych i zdrowia Fundacji Minderoo przeanalizowali ponad 100 000 pojedynczych artykułów naukowych z wielu czasopism naukowych, aby opracować ogólnodostępne, interaktywne narzędzie online – Plastic Health Map.

Zespół odkrył rosnące skupiska dowodów, a także wyraźne luki badawcze. Marcus Gover, dyrektor ds. tworzyw sztucznych w Minderoo Foundation, powiedział: “Naukowcy zalecają ostrożne podejście do regulacji chemicznych, z ciągłym monitorowaniem stanu nowych i istniejących chemikaliów z tworzyw sztucznych, aby zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego”.
Baza danych koncentruje się na chemikaliach z tworzyw sztucznych, na które konsumenci są powszechnie narażeni: polimerach, dodatkach chemicznych działających jako plastyfikatory i środki zmniejszające palność, biosphenolach oraz substancjach per- lub polifluoroalkilowych (PFAS). Użytkownicy mogą filtrować dostępną literaturę naukową według rodzaju narażenia na chemikalia z tworzyw sztucznych, kraju i wyniku zdrowotnego człowieka.
Louise Goodes, kierownik projektu Plastic Health Map w Minderoo Foundation, powiedziała, że celem było zbudowanie lepszego zrozumienia tego pojawiającego się problemu i poinformowanie o zmianach w przepisach. Stanowi również przewagę dla naukowców, podkreślając możliwości i priorytety przyszłych badań.
“Mapa obejmuje badania od lat 60. XX wieku, ponieważ to właśnie wtedy produkcja na dużą skalę i zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi zaczęły znacznie wzrastać, co sprawiło, że narażenie ludzi na materiały z tworzyw sztucznych i produkty ich degradacji było nieuniknione” – wyjaśniła Goodes.

Więcej:

https://www.minderoo.org/plastic-health-map

Bądźmy w kontakcie, dołącz do newslettera.

wysyłamy jedynie istotne informacje dotyczące naszej działalności.