Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację BrainGreen z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej 6/6-7, 00-031 Warszawa, w celu obecnej oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). *