Dane lokalu zgłaszanego do udziału w programie "Bottle Challenge"

Dane osoby zgłaszającej lokal do Bottle Challenge

czy zgłaszający jest upoważniony do reprezentowania lokalu? *
czy osoba zgłaszająca jest również osobą do kontaktu? (Jeżeli nie, proszę podać imię, nazwisko, email oraz numer tel. osoby wyznaczonej do kontaktu z Fundacją). *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, zamieszczonych w powyższym formularzu, przez Fundację BrainGreen z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 13 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tak wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i świadomie.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja BrainGreen z siedzibą w Warszawie. Prośby o zmianę lub usunięcie danych można zgłaszać pod adresem email: rodo@braingreen.org

ORGANIZATOR:

Fundacja BrainGreen ul. Szpitalna 6/6-7 00-031 Warszawa biuro:+48 883 453 475, hello@braingreen.org koordynator projektu:+48 517 699 897 lub bottle@braingreen.org

REGULAMIN

  1. Celem projektu "Bottle Challenge" jest ochrona środowiska przez ograniczenie konieczności zakupu wody w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych.
  2. "Bottle Challenge" jest projektem ogólnopolskim.
  3. Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla lokali gastronomicznych biorących w nim udział, jak również dla użytkowników aplikacji.
  4. W ramach projektu Organizator udostępnia użytkownikom aplikację, na której wskazane są punkty gastronomiczne biorące udział w programie. Użytkownicy aplikacji otrzymują możliwość rejestrowania ilości zaoszczędzonych jednorazowych opakowań. W przyszłości Organizator planuje premiowanie użytkowników z największą ilością zaoszczędzonego plastiku.
  5. Aplikacja używa geolokalizacji i nawiguje użytkowników do najbliższego punku gastronomicznego.
  6. Organizator zapewnia lokalom gastronomicznym biorącym udział w projekcie umieszczenie wizytówki lokalu w aplikacji. Aplikacja będzie rozwijana oraz rozbudowywana o nowe funkcjonalności z uwzględnieniem użyteczności dla osób biorących udział w programie, zwiększenia atrakcyjności dla lokali gastronomicznych oraz podstawowego jej celu - ograniczania ilości odpadów z tworzyw jednorazowego użytku. O wszystkich aktualizacjach Organizator powiadomi lokal gastronomiczny za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Lokal gastronomiczny jest uprawniony do wykorzystania informacji o udziale w programie "Bottle Challenge" w działaniach marketingowych, reklamowych, PR, CSR i ESG. Materiały graficzne dostępne są na stronie internetowej Fundacji BrainGreen w zakładce "press". Każdorazowe wykorzystanie logotypów projektu należy zgłosić na adres: bottle@braingreen.org
  8. Lokal gastronomiczny zobowiązuje się do: a)zamieszczenia informacji o udziale w projekcie w widocznym miejscu z zewnątrz lokalu (wskazówka dla użytkowników aplikacji - oznakowanie w formie naklejki dostarczy organizator w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania zgłoszenia), b) nalewania bezpłatnie wody "kranówki" do bidonu wielorazowego (dopuszczalne jest napełnienie bidonu innym napojem, z wyłączeniem napojów alkoholowych), c) udostępnienie użytkownikom aplikacji kodu QR zliczającego ilość "wyeliminowanego plastiku" (kod QR będzie dostarczony wraz z oznakowaniem lokalu - pkt 8a), d) równego traktowania użytkowników bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lokalu gastronomicznego do programu "Bottle Challenge" ze względu na podejrzenie działań niezgodnych z działalnością statutową Fundacji BrainGreen, w szczególności nadmiernym stosowaniem tworzyw sztucznych: opakowań, sztućców, kubków i innych naczyń jednorazowych.